RENAISSANCE LEGACY | PLANO, TEXAS Click to view image 1 Click to view image 2 Click to view image 3 Click to view image 4 Click to view image 5 Click to view image 6 Click to view image 7 Click to return to the Portfolio Index